<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
louer  
ngoại động từ
  • khen, ca ngợi, ca tụng
khen một nhà thơ
khen ngợi hành động của ai
khen ngợi ai hết lời
ca tụng Chúa
Phản nghĩa Blâmer , calomnier , critiquer , vilipender
  • cho thuê
cho thuê nhà mình
phòng cho thuê
  • thuê, mướn
thuê một căn nhà
thuê xe
mướn một người làm vườn
  • mua vé trước
mua vé trước một ghế nằm (trên xe lửa)
      • tạ ơn Chúa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt