<
Trang chủ » Tra từ
loricate  
['lɔrikeit]
tính từ
  • (động vật học) có vỏ cứng, có mai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt