<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lorica  
[lɔ'raikə]
danh từ, cũng loricae
  • (lịch sử La Mã) áo giáp che ngực
  • vỏ cứng; mai (động vật)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt