<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lorcha  
['lɔ:t∫ə]
danh từ
  • thuyền con (ở Trung-quốc, Ân-độ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt