<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
loran  
['lɔ:ran]
danh từ
  • loran (hệ thống vô tuyến đạo hàng xa, viết-tắt của long range navigation)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt