<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
longue  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • (âm nhạc) nốt dài
  • (ngôn ngữ học) âm dài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt