<
Trang chủ » Tra từ
longer  
['lɔηgə]
phó từ
  • nữa, hơn nữa, lâu hơn nữa
hãy đợi một chút nữa
      • không... nữa
chàng sinh viên ấy không còn là một thằng bé ngây thơ nữa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt