<
Trang chủ » Tra từ
long  
[lɔη]
tính từ
 • dài (không gian, thời gian); xa, lâu
một cuộc hành trình dài
sống lâu
 • kéo dài
thời gian nghỉ phép (kéo dài) một tháng
 • cao; nhiều, đáng kể
giá cao
trong nhiều năm
gia đình đông con
 • dài dòng, chán
bài nói sao mà dài dòng thế!
 • quá, hơn
(thương nghiệp) một trăm hai mươi
 • chậm, chậm trễ, lâu
đừng chậm nhé
   • tạm biệt trong một thời gian dài
   • có thế lực
   • mặt dài ra, chán nản, buồn xỉu
   • linh lợi; láu lỉnh; nhìn xa thấy rộng
   • hay nói nhiều
   • dài hơi, có thể chạy lâu mà không nghỉ; có thể nói mãi mà không mệt
   • vói tay (để lấy cái gì)
   • vẫy mũi chế giễu
   • biết nhìn xa nghĩ rộng; nhìn thấu được vấn đề
   • sau cùng, sau rốt, kết quả là, rốt cuộc
   • lâu nhất là...
   • góp phần làm việc gì
   • lâu cạn, lâu hết
   • có nhiều tiến bộ
   • một việc khó khăn dai dẳng
   • sự phỏng đoán vô căn cứ
   • khá lớn tuổi, già
   • lâu rồi chúng ta mới gặp nhau
   • không chút nào, chẳng chút nào
   • nhìn xa thấy rộng, biết lo xa
   • xem xét cái gì thật kỹ lưỡng
   • vào thẳng vấn đề
phó từ
 • lâu, trong một thời gian dài
were you in Rome long ?
anh ở Rôm lâu không?
mãi cho đến tận thế kỷ sau
tôi sẽ không chậm trễ đâu
anh có thể ở lại đây bao lâu tuỳ theo ý thích
 • suốt trong cả một khoảng thời gian dài
suốt ngày
tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả đời tôi
từ lâu/trước đây lâu/sau đó lâu/từ đó đến nay đã lâu
sau việc ấy không lâu thì ông ta chết
việc đó xảy ra đã từ lâu
tôi biết nó từ lâu trước khi biết anh
   • đã từ lâu tôi không được tin gì của anh ta
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tạm biệt!
   • miễn là, chỉ cần, với điều kiện là
   • chừng nào mà
miễn là trời đừng mưa thì chúng ta chơi được
   • chết sớm, sấm chấm dứt
   • ( + động tính từ hiện tại) mãi mới
mãi mới tìm ra cái gì
   • sau một thời điểm nào đó
tôi không thể đợi lâu hơn nữa
ông ta không còn ở đây nữa
nội động từ
 • nóng lòng, mong mỏi, ước mong, ao ước
tôi nóng lòng được gặp nó
tôi mong mỏi thư anh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt