<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
loiter  
['lɔitə]
động từ
lảng vảng ở các góc phố
  • đi chậm rãi, dừng rồi lại đi và đi rồi lại dừng; la cà
trên đường về nhà, đừng có la cà nhé!
      • đi la cà để giết thì giờ (cho qua giờ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt