<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lodger  
['lɔdʒə]
danh từ
  • người ở trọ
  • người thuê nhà, người thuê lại
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt