<
Trang chủ » Tra từ
locale  
[lou'k:ɑl;  lou'kæl]
danh từ
  • nơi xảy ra (sự việc gì...)
ông đạo diễn phim đang tìm một nơi thích hợp để quay bộ phim mới của ông ta
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt