<
Trang chủ » Tra từ
loan  
[loun]
danh từ
  • tiền cho vay; vật cho mượn
Tôi chỉ hỏi vay thôi, rồi tôi sẽ hoàn lại cho anh
một khoản vay ở ngân hàng
tôi mượn xe đạp của anh được không?
chúng tôi hỏi mượn bố anh chiếc xe được không?
Đó không phải là quyển sách của tôi - tôi mượn của thư viện đấy
ngoại động từ
  • cho vay; cho mượn
một bức tranh được Đức Nữ hoàng có lòng tốt cho mượn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt