<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lo-răng-xi  
[lo-răng-xi]
  • (hoá học) (tiếng Pháp gọi là Lawrencium) lawrencium (named for the U.S. physicist Ernest Lawrence)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt