<
Trang chủ » Tra từ
lo  
[lou]
thán từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) trông kìa!, nhìn kìa!
      • (đùa cợt) trông lạ chưa kìa!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt