<
Trang chủ » Tra từ
loét  
[loét]
tính từ
  • (of wound) to be gaping
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt