<
Trang chủ » Tra từ
lit  
[lit]
động tính từ quá khứ của light
danh từ
  • (tiếng lóng trong nhà trường) viết tắt của literature
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt