<
Trang chủ » Tra từ
lip  
[lip]
danh từ
 • môi
môi trên
môi dưới
cong môi
liếm môi (trong khi hay trước khi ăn uống cái gì ngon); (nghĩa bóng) tỏ vẻ khoái trá, thoả mãn
bĩu môi
 • miệng vết thương, miệng vết lở
 • miệng, mép (cốc, giếng, núi lửa...)
 • cánh môi hình môi
 • (âm nhạc) cách đặt môi
 • (từ lóng) sự hỗn xược, sự láo xược
không thể chịu được sự láo xược của ai
   • sự không nao núng, sự không lay chuyển được, tính kiên cường
không nao núng, giữ vững tinh thần, kiên cường
   • buồn thiu, sầu não
   • không hé răng
   • nói lỡ lời
   • mím môi
   • nín thinh, nín lặng
   • không được hé môi, ngậm miệng
   • miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể tuột mất
ngoại động từ
 • vỗ bờ (nước, sóng)
nội động từ
 • vỗ bập bềnh (nước, sóng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt