<
Trang chủ » Tra từ
lion  
['laiən]
danh từ
 • con sư tử
 • (thiên văn học) ( Lion ) cung Sư tử
 • ( số nhiều) cảnh lạ; vật lạ, vật quý, vật hiếm
đi xem những vật lạ; đi thăm những cảnh lạ (ở một nơi nào)
 • người nổi danh, người có tiếng, người được nhiều nơi mời mọc
 • người gan dạ
 • ( Lion ) quốc huy nước Anh
nước Anh
   • vật chướng ngại
   • phần lớn nhất, phần của kẻ mạnh
   • sự can đảm ngoài mặt
   • người mà thiên hạ đều chú ý
   • lao đầu vào chỗ nguy hiểm, lao đầu vào chỗ chết
   • chửi (chế giễu) nước Anh (nhà báo ngoại quốc, nhất là Mỹ)
   • (tục ngữ) vào hang hùm bắt cọp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt