<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
linguist  
['liηgwist]
danh từ
  • nhà ngôn ngữ học
  • người biết nhiều thứ tiếng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt