<
Trang chủ » Tra từ
line  
[lain]
danh từ
 • dây, dây thép
phơi quần áo ra dây thép
 • vạch đường, đường kẻ
kẻ một đường
đường cong
 • đường, tuyến
đường ngắm (súng)
đường giao thông
đường dây điện thoại
 • hàng, dòng (chữ); câu (thơ)
xuống dòng
mấy chữ để báo cho ai biết là
trong bài thơ của anh ta có một vài câu hay
 • hàng, bậc, lối, dãy
ở cùng hàng với, ngang hàng với
đứng sắp hàng
 • ( số nhiều) đường, nét, khuôn; vết nhăn
hình nét của một con tàu
 • (quân sự) tuyến, phòng tuyến
chiến tuyến, tuyến đầu
tuyến phòng thủ
hàng ngũ, đội ngũ; thế trận
đi ra mặt trận
 • ranh giới, giới hạn
vạch ra một giới hạn nào đó
 • dòng, dòng dõi, dòng giống
con dòng cháu giống
một dòng học giả
 • phương châm, phương pháp, quy tắc, cách, thói, lối...
cách ăn ở, cách cư xử
 • ngành, phạm vi; chuyên môn, sở trường
ở trong ngành ngân hàng
lịch sử là một môn sở trường của ông ta
 • (thương nghiệp) mặt hàng, vật phẩm
lạc là một trong những mặt hàng xuất khẩu của ta
 • ( số nhiều) hoàn cảnh, tình thế; đường lối, cách tiến hành
theo đường lối của đảng
tôi không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh thế này
 • ( the line ) đường xích đạo
vượt qua đường xích đạo
 • lai (đơn vị dài bằng một phần mười hai của insơ)
 • (quân sự) ( the line ) quân đội chính quy
 • ( số nhiều) (sân khấu) lời của một vai
   • mập mờ ở giữa
   • làm theo ai/cái gì
   • chịu sự điều khiển của ai
   • từ chối, không chịu
   • viết một bức thư ngắn cho ai; để vài dòng lại cho ai
   • mức độ quá sức chịu đựng
   • không thể nói chuyện bằng điện thoại vì có sự trục trặc về kỹ thuật
   • có thông tin về điều gì
   • (điện thoại) cầm máy đợi
   • trong khi thi hành nhiệm vụ
   • phương thức đơn giản nhất, cách làm dễ nhất
   • nói phét, khoác lác
   • ký vào dòng chấm chấm, ký vào văn bản
   • ở một giai đoạn nào đó
   • nói thẳng nói thật
   • vi phạm nội quy, vi phạm kỷ luật
   • kiên quyết, kiên định
   • tạm dong dây cho ai, tạm buông lỏng ai (để sau theo dõi lại hoặc bắt)
ngoại động từ
 • vạch, kẻ thành dòng
kẻ một tờ giấy
vạch một đường trên phiến đá (trên tấm gỗ) (để cưa)
gạch đi, xoá đi
 • làm nhăn, làm cho có ngấn, làm cho có vạch
mặt có vết nhăn vì lo lắng
 • sắp thành hàng dàn hàng
sắp quân lính thành hàng ngũ
dàn quân ra
nội động từ
 • sắp hàng, đứng thành hàng ngũ
đứng thành hàng ngũ
dàn hàng
ngoại động từ
 • lót
lót một cái áo
 • (nghĩa bóng) làm đầy, nhồi, nhét
nhồi nhét đầy ruột, ăn no đẫy
nhét đầy ví
   • hốt được nhiều tiền bằng cách bất chính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt