<
Trang chủ » Tra từ
limb  
[lim]
danh từ
 • (thiên văn học) quầng (ở quanh thiên thể)
 • bờ, rìa
 • (thực vật học) phiến lá; phiến cánh hoa; phiến lá đài
 • (giải phẫu) chi
 • cành cây to
 • núi ngang, hoành sơn
   • người đại diện cho luật pháp (luật sư, cảnh sát, công an)
   • chơ vơ, chơi vơi, không bấu víu vào đâu được
   • sung sức, tráng kiện
   • đánh túi bụi, đánh tới tấp
ngoại động từ
 • chặt chân tay, làm cho tàn phế
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt