<
Trang chủ » Tra từ
liking  
['laikiη]
danh từ
  • sự ưa thích, sự mến
ham mê cái gì
bao giờ tôi cũng thích biển
làm cho ai hài lòng; vừa ý ai
làm điều gì cho cha mẹ vui lòng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt