<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
like  
[laik]
tính từ
 • giống nhau, như nhau
chúng không phải là anh em sinh đôi, nhưng rất giống nhau
những nguyên nhân như nhau có khuynh hướng đem lại những kết quả như nhau
chuột nhà, chuột đồng và những con vật tương tự
giống nhau như hai giọt nước; giống nhau như đúc
giới từ
 • như, giống như
anh ta là người như thế nào? anh ta là hạng người như thế nào?
thời tiết như thế nào?
hắn cưỡi một con ngựa trắng như ngựa của tôi
đừng nói như vậy
có vẻ như trời muốn mưa
 • thực đúng là đặc tính của...
hiếu học thực đúng đặc tính người Việt Nam
 • gần, khoảng độ
khoảng độ 100 đồng
 • chẳng hạn như...
chúng ta sẽ đọc những tạp chí đáng tin cậy, chẳng hạn như Saigon Times và Vietnam Courier
   • cha nào con nấy, hổ phụ sinh hổ tử
   • thầy nào tớ nấy
   • có hứng thú làm việc gì
   • không ngần ngại, sẵn lòng; bất chấp hậu quả
phó từ
Có khả năng là chiều nay sẽ mưa
liên từ
 • theo cung cách như
tôi không thể làm cái đó như anh làm
không ai hát những bài nhạc " blu" như cô ta
đừng nghĩ rằng anh có thể học quy tắc văn phạm như là học bảng cửu chương
anh đừng đánh vợ như đánh tên trộm đêm qua
 • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như thể
cô ta hành động như thể cô ta là chủ nhân nơi đó
danh từ
 • người thuộc loại như; vật thuộc loại như
có bao giờ anh trông thấy cái giống như cái đó không?
âm nhạc, hội hoạ và những môn thuộc loại đó
(thông tục) những kẻ hèn như tôi
(thông tục) những bậc cao sang như anh
   • lấy độc trị độc
   • lấy ơn trả ơn, lấy oán trả oán
danh từ
 • cái thích
những cái thích và những cái không thích
ngoại động từ
 • thích ưa, chuộng, yêu
anh có thích cá không?
(mỉa mai) tôi mới thích thái độ láo xược của hắn làm sao
tôi muốn có một tách chè
bố mẹ muốn cho con cái thành công ở đời
thử cho tôi biết (xem) nào!
 • thích hợp, hợp với (thể trạng, sức khoẻ...)
rượu vang không hợp với thể trạng của tôi, tôi không chịu đựng được rượu vang
   • có thiện cảm với ai
nội động từ
 • thích, muốn
anh có thể làm theo như ý thích
   • tùy anh, nếu anh muốn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt