<
Trang chủ » Tra từ
lighting  
['laitiη]
danh từ
  • sự thắp đèn, sự chăng đèn
  • thuật bố trí ánh sáng
  • ánh sáng bố trí ở sân khấu; ánh sảng toả trên tranh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt