<
Trang chủ » Tra từ
lighter  
['laitə]
danh từ
  • người thắp đèn
  • cái bật lửa
  • sà-lan bốc dỡ hàng
ngoại động từ
  • chở hàng bằng sà-lan
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt