<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lift  
[lift]
danh từ
 • sự nâng lên; sự nhấc lên
Hãy nâng nó lên : Nó thấp quá nên chẳng thấy gì cả
 • áp lực đẩy lên do không khí tác động vào máy bay đang bay; sức nâng
ở trên tầng sáu - chúng ta hãy đi thang máy
 • sự đi nhờ xe
cho những người lính đi nhờ xe về doanh trại
ra hiệu/vẫy xin đi nhờ xe
 • chỗ gồ lên, chỗ nhô lên (ở sàn nhà)
 • cảm giác hân hoan, phấn chấn
Cô ta rất phấn khởi vì được cấp học bổng
ngoại động từ
 • giơ lên, nhấc lên, nâng lên; giương cao
giơ tay lên (để cầu khẩn...)
 • đỡ lên, dựng lên, kéo dậy
 • đào, bới
đào khoai tây
 • (thông tục) ăn trộm (súc vật), ăn cắp (văn)
ăn trộm trâu bò
móc ví ai
ăn cắp nhiều đoạn văn dài của các tác giả khác
 • nhổ (trại)
 • chấm dứt (sự phong toả...); bãi bỏ (sự cấm đoán...)
nội động từ
 • nhấc lên được, nâng lên được
cái cửa sổ này không nhấc lên được
 • tan đi, cuốn đi (mây, sương mù, bóng đêm...)
sương mù tan đi
 • cưỡi sóng (tàu)
con tàu cưỡi sóng
 • gồ lên (sàn nhà)
sàn nhà gồ lên
   • mó tay làm việc gì
   • đưa tay lên thề
   • giơ tay đánh ai
   • ngước nhìn, nhìn lên
   • ngóc đầu dậy
   • hồi phục lại
   • (kinh thánh) trả lại tự do cho ai; trả lại danh dự cho ai
   • có nhiều tham vọng
   • tự hào
   • dương dương tự đắc
   • (nói về tên lửa, tàu vũ trụ) phóng vụt lên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt