<
Trang chủ » Tra từ
life annuity  
['laifə,nju:iti]
danh từ
  • tiền trợ cấp suốt đời
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt