<
Trang chủ » Tra từ
life  
[laif]
[laivz]
danh từ, số nhiều lives
 • sự sống
 • đời sống, sinh mệnh, tính mệnh
hy sinh tính mệnh cho tổ quốc
một vấn đề sống còn
 • đời, người đời
đã sống ở đâu suốt cả đời
suốt đời
tội khổ sai chung thân
 • cuộc sống, sự sinh sống, sự sinh tồn
chúng ta đang xây dựng một cuộc sống mới
cuộc đấu tranh sinh tồn
 • cách sống, đời sống, cách sinh hoạt
đời sống ở nông thôn, cách sinh hoạt ở nông thôn
 • sinh khí, sinh lực, sự hoạt động
dồi dào sinh lực, hoạt bát
 • tiểu sử, thân thế
the life of Lenin
tiểu sử Lê-nin
 • tuổi thọ, thời gian tồn tại
tuổi thọ của một cái máy
người có thể sống trên tuổi thọ trung bình
người có thể không đạt tuổi thọ trung bình
 • nhân sinh
triết học nhân sinh
vấn đề nhân sinh
 • vật sống; biểu hiện của sự sống
không một biểu hiện của sự sống; không có một bóng người (vật)
   • thoát được an toàn
   • để thoát chết
chạy để thoát chết
   • dù chết
dù chết tôi cũng không thể nào
   • làm cho hồi tỉnh
   • hồi tỉnh, hồi sinh
   • chưa bao giờ vui thích thoải mái như thế
   • xã hội thượng lưu, xã hội tầng lớp trên
   • lúc sinh thời
   • lúc tuổi thanh xuân
   • giết ai
   • tự tử, tự sát, tự vẫn
   • truyền thần, như thật
   • rất gần gũi với cuộc sống thực tế
   • nguyên nhân làm cho ai đau khổ
   • điều cần thiết, vật cần thiết
   • cuộc sống khổ như chó
   • thời kỳ mãn kinh
   • chết, từ trần
   • tự sát, tự tử
   • gây kinh hoàng cho ai
   • lo sợ cho mạng sống của mình
   • liều lỉnh, liều mạng
   • đích thực, không sao nhầm được
   • huênh hoang, khoác lác
   • sống khổ như chó
   • bắt ai sống khổ như chó
   • là linh hồn của cái gì
   • làm cho ai phải quằn quại khổ sở
   • lối sống
   • đương nhiên là không!
   • đổi mạng mình để giết nhiều quân địch, rồi mới chết
   • bánh mì
   • có nguy cơ bị giết
   • tầng lớp xã hội
   • người yêu quý nhất của ai
   • bắt ai phải chịu khổ sở
   • dù cố gắng cách mấy chăng nữa
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt