<
Trang chủ » Tra từ
lid  
[lid]
danh từ
 • nắp, vung
 • (từ lóng) cái mũ
   • tiết lộ, phơi bày
   • (từ lóng) là đỉnh cao của, là cực điểm của
   • mất bình tĩnh, điên tiết lên
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt