<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
libre  
tính từ
 • tự do
những người lao động tự do
trả tự do cho ai, phóng thích ai
 • rảnh, rỗi
rảnh sau sáu giờ chiều
 • bỏ không, trống
căn hộ bỏ không
chỗ trống
đường vắng người
 • thoải mái
thoải mái cử động
cảm thấy thoải mái
giữ cho đầu óc được thanh thản, thoải mái
 • sỗ sàng
lời nói hơi sỗ sàng
 • chưa chồng, chưa vợ
   • ở ngoài trời
   • có toàn quyền hành động
   • (quân sự) được phép ra khỏi trại
   • không táo bón
   • được quyền tự do hành động
   • vào nhà ai lúc nào cũng được
   • bài hát tục, bài hát dâm ô
   • trường tư
   • rất tự do
   • tự do ý chí
   • anh (chị) có thể tùy ý
   • từ chối hay nhận tùy ý
   • người không tín ngưỡng
   • các nước theo chế độ Xã hội chủ nghĩa, Cộng sản chủ nghĩa
   • ổ líp (xe đạp)
   • sự phỏng dịch
   • thơ tự do (không theo niêm luật)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt