<
Trang chủ » Tra từ
library  
['laibrəri]
danh từ
  • thư viện, phòng đọc sách
thư viện lưu động
thư viện công cộng
thư viện tra cứu
  • tủ sách
  • loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt