<
Trang chủ » Tra từ
li bì  
[li bì]
  • (of sleep) sound, soundly, deeply, unconsciously
be fast asleep
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt