<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lièvre  
danh từ giống đực
 • thỏ rừng
sự săn thỏ
món xivê thỏ rừng
   • đó là điểm nút của vấn đề
   • bắt cá hai tay
   • theo đuổi cùng mục đích
   • nhát như cáy; nhát như thỏ đế
   • (đùa cợt) quý phái nghèo
   • nêu vấn đề đột ngột và khó giải
   • ý viễn vông; ảo tưởng
   • (thông tục) con mèo
   • trí nhớ kém
   • lắm mối tối nằm không
   • nắm được mấu chốt (của vấn đề)
   • giấc ngủ chập chờn
   • bất chợt tóm được
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt