<
Trang chủ » Tra từ
lever  
['li:və]
danh từ
  • cái đòn bẩy
động từ
  • bẩy lên, nâng bằng đòn bẩy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt