<
Trang chủ » Tra từ
leu  
['leu]
[lei]
danh từ, số nhiều lei
  • đồng lây (tiền Ru-ma-ni) ( (cũng) ley )
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt