<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
letter-box  
['letəbɔks]
danh từ
  • khe hở ở cửa lớn có nắp lật được để bỏ thư từ vào
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt