<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lessen  
['lesn]
ngoại động từ
  • giảm bớt
giảm sự va chạm, tính có thể đúng, nguy cơ của cái gì
nội động từ
  • giảm bớt
cơn đau đã giảm dần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt