<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lese-majesty  
['li:z'mædʒisti]
danh từ
  • (pháp lý) tội hoặc sự xúc phạm đến quốc vương hoặc chính phủ; tội khi quân
  • thái độ tự phụ của những người trẻ tuổi; thái độ phạm thượng
Việc sa thải nhân viên thâm niên mà không xin ý kiến ông chủ cũng gần như là phạm thượng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt