<
Trang chủ » Tra từ
leo  
['li:ou]
danh từ
  • (thiên văn học) cung Sư tử
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt