<
Trang chủ » Tra từ
lecture  
['lekt∫ə]
danh từ
  • ( lecture on something ) bài nói chuyện về một đề tài nào đó (thường) là một phần trong chương trình giảng dạy; bài diễn thuyết; bài thuyết trình
trình bày/đọc bài thuyết trình
một khoá giảng về văn học Trung Quốc
một chuyến đi giảng bài ở nhiều nơi
  • sự la mắng; sự quở trách
quở trách ai; lên lớp ai
ông cảnh sát thả cho tôi đi sau một hồi lên lớp về việc chạy xe quá tốc độ quy định
nội động từ
bà X giảng về luật dân sự
ngoại động từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt