<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lecteur  
danh từ giống đực
  • người đọc (để cho nhiều người khác nghe)
  • bạn đọc, độc giả
  • người đọc bản thảo (cho nhà in...)
  • phụ giảng ngoại ngữ
  • (kỹ thuật) đầu đọc (tiếng)
đầu đọc cát-xét thị điều
  • (tin học) ỗ đĩa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt