<
Trang chủ » Tra từ
lectern  
['lektə:n]
danh từ
  • bục giảng kinh (ở giáo đường)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt