<
Trang chủ » Tra từ
leave  
[li:v]
danh từ
 • sự cho phép
xin phép ông, xin phép anh
xin phép
được phép
xin phép làm gì
cho phép
từ chối không cho phép
không thèm xin phép
 • sự được phép nghỉ
nghỉ phép
phép nghỉ; thời gian nghỉ có phép
(quân sự) nghỉ không phép
 • sự cáo từ, sự cáo biệt
cáo từ ai
ngoại động từ
 • để lại, bỏ lại, bỏ quên
 • để lại (sau khi chết), di tặng
cha ông chúng ta để lại một gia tài văn hoá lớn
 • để mặc, để tuỳ
(thông tục) thôi cứ để mặc thế
để tuỳ ai quyết định cái gì
cứ để mặc nó
 • bỏ đi, rời đi, lên đường đi
to leave Hanoi for Moscow
rời Hà nội đi Mát-xcơ-va
 • bỏ (trường...); thôi (việc)
thôi học; bỏ trường
nội động từ
 • bỏ đi, rời đi
xe lửa đi vào lúc 4 giờ chiều
 • ngừng, thôi, nghỉ
   • để lộn xộn, để bừa bãi
   • bỏ quên, để lại
lưu danh, để lại tiếng thơm
   • bỏ không mặc nữa (áo)
   • bỏ, ngừng lại, thôi
nghỉ việc, ngừng việc
   • bỏ quên, bỏ sót, để sót
   • xoá đi
xoá từ ấy đi
   • để lại về sau (chưa giải quyết ngay)
   • không đi vào con đường mòn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • buông ra
   • chưa tốt; còn nhiều điều đáng chê trách
   • thử mọi cách có thể được; dùng đủ mọi cách
họ đã làm đủ mọi cách để tìm cho ra mẹ của đứa trẻ
   • nhường chỗ cho
   • đi giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân
   • bỏ rơi ai trong cơn hoạn nạn
   • để mặc ai tự xoay sở lấy
   • phó mặc ai/cái gì cho ai/cái gì xử lý
   • phó mặc số mệnh
   • nhắn ai, dặn ai
   • (thông tục) bị bỏ rơi
bị kiệt sức
   • việc ấy cũng chẳng làm cho nó quan tâm; nó thờ ơ với việc ấy
   • giao cho ai nhiệm vụ mà bất đắc dĩ họ phải nhận
   • xem cái gì là không quan trọng, xem nhẹ cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt