<
Trang chủ » Tra từ
leather  
['leðə]
danh từ
 • da thuộc
 • đồ da, vật làm bằng da thuộc
 • dây da
 • ( số nhiều) quần cộc
 • ( số nhiều) xà cạp bằng da
 • (từ lóng) quả bóng đá; quả bóng crickê
 • (từ lóng) da
bị tróc da
   • vải sơn, vải dầu
   • sự khác nhau về quần áo, sự khác nhau về bề ngoài
   • chỉ có cái của mình mới tốt; chỉ có hàng của mình mới tốt
   • nhanh thật nhanh, nhanh hết tốc lực
ngoại động từ
 • bọc bằng da
 • (từ lóng) quật, đánh, vụt (bằng roi da)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt