<
Trang chủ » Tra từ
leap  
[li:p]
danh từ
 • sự nhảy
 • quãng cách nhảy qua
 • (nghĩa bóng) sự biến đổi thình lình
   • một hành động liều lĩnh mạo hiểm
   • rất nhanh
sức khoẻ cô ấy hồi phục rất nhanh
ngoại động từ leaped , leapt
 • nhảy qua, vượt qua; bắt nhảy qua
nhảy qua một bức tường
bắt ngựa nhảy qua hàng rào
nội động từ
 • nhảy lên; lao vào
nhảy lên vì vui sướng
lao vào kẻ thù
 • (nghĩa bóng) nắm ngay lấy
nắm ngay lấy cơ hội
   • phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động; ăn có nhai, nói có nghĩ
   • sợ hết hồn, sợ chết khiếp
   • nhắm mắt đưa chân, nhắm mắt nhảy liều
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt