<
Trang chủ » Tra từ
lazy  
['leizi]
tính từ
  • lười biếng, biếng nhác
  • uể oải, lờ đờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt