<
Trang chủ » Tra từ
laziness  
['leizinis]
danh từ
  • sự lười biếng, sự biếng nhác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt