<
Trang chủ » Tra từ
lawyer  
['lɔ:jə]
danh từ
  • luật sư; luật gia
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt