<
Trang chủ » Tra từ
lawn  
[lɔ:n]
danh từ
  • vải ba-tít (một thứ vải gai mịn)
  • bãi cỏ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt