<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
laticifère  
tính từ
  • (thực vật học) (có) nhựa mủ
mạch nhựa mủ
danh từ giống đực
  • (thực vật học) ống nhựa mủ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt